1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ02.0023
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Αναγνωστήριον "Η Πρόοδος"
 8. Τυπογραφείον "Ο Ζάκυνθος" Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Ο Ζάκυνθος" Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου [Εκ της τυπογραφίας ο Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου], 1851
 13. 26 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται σtην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 5363) | Περιλαμβάνει άρθρα από πολιτικές εφημερίδες της εποχής
 15. Ρώμας, Γεώργιος-Κανδιάνος (1796 ή 1798-1867) [Συγγραφέας]. Ανασκευή Του Φυλλαδίου των Βουλευτών κ. κ. Γερασίμου Α. Λιβαδά, Ναδάλη Δομενεγίνη, Άγγελου Δεσύλλα, Φραγγίσκου Δομενεγίνη, Ηλία Ζερβού, Ιωσήφ Μομφερράτου, Τηλεμάχου Παίζη, Ιωάννου Τυπάλδου Δοτοράτου, Σταματέλου Πυλαρινού και Χριστοδούλου Ποφάντη επιγραφομένου "Τα της 26 Νοεμβρίου 1850"