1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 22 Νοεμβρίου 1852
 8. Δομενεγίνης, Ναθαναήλ (1793-1854)
 9. Τυπογραφείο "Η Σάλπηγξ"
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείο "Η Σάλπηγξ" [Εκ της τυπογραφίας "Η Σάλπιγξ"], [Έτος έκδοσης μη ταυτοποιημένο
 15. 16 σελίδες ; 16 εκατοστά
  • Πρωτότυπο