1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0015
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 10 Σεπτεμβρίου 1856
 8. Καρούσος, Θεόδωρος Δ. (1808-1876)
 9. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 10. Ληξούρι
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1856
 15. 22 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξη (Λήμμα 6976)