1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0018
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Πεφάνης, Θεόδωρος Γ. (18..?-18..?)
 8. Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1856
 13. [6] σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξη (Λήμμα 7097) | Λείπουν οι σελίδες μετά την σελ. 6