1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ03.0023
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Πανάς, Παναγιώτης X. (1832-1896)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Κεφαλληνία", 1857
 12. 63, [1] σελίδες ; 16 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 7329)
 14. Εκδίδονται δαπάνη Ν. Α. Πολλάνη