1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1858
  3. Ελληνική
  4. Λομβάρδος, Κωνσταντίνος (1820-1888)
  5. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  6. Πατέλλης, Δ. Ι. (18..?-18..?) [Επιμελητής]. Έγγραφα αναφερόμενα εις την εποχήν της εκτάκτου αποστολής του κυρίου Γλάδστωνος εις Επτάνησον