1. Εφημερίδα
  2. Ελληνική
  3. Λομβάρδος, Κωνσταντίνος (1820-1888)
  4. Επτανησιακός περιοδικός τύπος (εκτός Κεφαλονιάς)
  5. Δακτυλογραφημένη