1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ04.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Πολυλάς, Ιάκωβος (1825-1896)
 8. Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κέρκυρα [Εν Κέρκυρα]: Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη, 1860
 13. 31 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 8394)