1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Ανέκδοτα έγγραφα του Κόμητος Ιωάννου Καποδιστρίου αναφερόμενα εις τους αρματωλούς
 4. Α1.Σ2.Φ04.0013
 5. Κείμενο
 6. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 7. Ελληνική | Ιταλική
 8. Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης (1824-1879) | Καποδίστριας, Ιωάννης (1776-1831)
 9. Τυπογραφείον Κ. Μηλιάδου και Σ. Ιγνατιάδου
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 125, [1] σελίδες ; 14 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 8762) | Περιέχει ένα επιπλέον κείμενο με τίτλο "Ανέκδοτα έγγραφα του Κόμητος Ιωάννου Καποδιστρίου αναφερόμενα εις τους αρματωλούς"