1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0008
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 12 Απρίλίου 1862 [Αγόρευση]
 8. Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης (1824-1879)
 9. Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κέρκυρα [Εν Κερκύρα]: Τυπογραφείον "Ερμής" Αντωνίου Τερζάκη, 1862
 14. 16 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 9209)
 16. Εκ του αριθμού 212 της Νέας Εποχής) δαπάνη των Κερκυραίων ριζοσπαστών
 17. Νέα Εποχή