1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ05.0020
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 1862
 8. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 9. Κωνσταντινούπολη
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ" [Τυπογραφείον "Η Ηχώ" Πέτρου Ν. Πολλάνη], 1863
 14. 22 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 9130)
 16. Έκδοσις νέα
 17. Ανανεούται υπό [Π. Ιακωβάτου]