1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0003
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Γαλλική | Αγγλική
 7. 1863
 8. 1864
 9. Θεοτόκης, Ανδρέας (1802-1889)
 10. Τυπογραφείον "Η Ιονία"
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Κέρκυρα [Corfou]: Τυπογραφείον "Η Ιονία" [Impremiere "jonia" par les freres S. et A. Caos], 1864
 15. 24 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2434) και στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4417)