1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0007
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Λεκατσάς, Αντώνιος (18..?-18..?)
 8. Τυπογραφείο Ανδρέα Κορομηλά
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείο Ανδρέα Κορομηλά [Εκ της τυπ. των τεκ. Ανδρ. Κορομηλά], 1864
 13. 143 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4507)