1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα [Εκ του εθνικού τυπογραφείου "Η Αυγή", διευθυνόμενον υπό Ν. Κοντόγωργα], 1865
 12. 4 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4752) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2523)