1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ06.0017
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 2 Ιουνίου 1866
 8. Τυπογραφείον "Ο Κάδμος"
 9. Κέρκυρα
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 5 σελίδες : πίνακες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Κατά την ποιν. διατίμησιν το χιλιόμετρον = 12 λεπτ. ώρας δρόμου, το μυριόμετρον = 2 ώραις. Το αγγλικόν μίλιον = 1609,3 μέτρα. | Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4876) και στη Biibliographie Ionienne (Λήμμα 2552)