1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Καλκάνης, Άγγελος Φ. (1824-1899)
 8. Λιβαθηνόπουλος, Αυγουστίνος Σπυρ. (1843-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Ο Πίνδος" Γεωργίου Χριστοδουλόπουλου
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Λευκάδα (Πόλη) [Εν Λευκάδι]: Τυπογραφείον "Ο Πίνδος" Γεωργίου Χριστοδουλόπουλου, 1868
 14. 16 σελίδες ; 24 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5251) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2643)