1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ07.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 02 Αυγούστου 1868
 8. Ναράντσης, Δημήτριος Κ. (18..?-18..?)
 9. Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη
 10. Αργοστόλι
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη, 1868
 15. 59 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5487) και στην Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2708) | Περιλαμβάνει έγγραφα και επιστολές