1. Φυσικό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ2.Φ07.0019
  4. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη, 1871
  5. Giacometti, Paolo (1816-1882)
  6. Σφήκας, Γεώργιος Κ. (18..?-18..?)
  7. 96 σελίδες ; 16 εκατοστά
  8. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 5822) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 2795)
  9. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
    • Πρωτότυπο