1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1816
  4. 1882
  5. Ιταλός
  6. Θεατρικός συγγραφέας
  7. Λογοτεχνία
  8. Ιταλικά