1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 20 Ιουνίου 1872
 8. Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896)
 9. Τυπογραφείον "Η Επτάνησος" Χρίστου Σ. Χιώτου
 10. Φυλλάδια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Η Επτάνησος" Χρίστου Σ. Χιώτου, 1873
 14. 37 σελίδες ; 22 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6143) και στη BIbliographie Ionienne (Λήμμα 2904)