1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ08.0021
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Άννινος, Ανδρέας (18..-19..?)
 8. Τυπογραφείον "Η Ηχώ"
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Κεφαλονιά [Εν Κεφαλληνία]: Τυπογραφείον "Η Ηχώ" [Εκ του τυπογραφείου "Η Ηχω"], 1876
 13. 22, 25 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6570) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3003)