1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ09.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Σταματέλος, Ιωάννης Ν. (1822-1881)
 8. Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον "Ο Παρνασσός" Σέργιου Χ. Ραφτάνη, 1879
 12. 19 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 6974) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3153)