1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. Ιταλική
  4. Σπυρίδων, Άγιος, Επίσκοπος Τριμυθούντος (0270-0348) | Κέρκυρα (Νησί) -- Θρησκευτική ζωή και έθιμα
  5. Βούλγαρις, Νικόλαος (1634-1684?)
  6. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]