1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1886
  4. Ελληνική
  5. Νεοελληνική ποίηση -- Ιστορία και κριτική | Γρυπάρης, Διονύσιος -- Ερμηνεία και κριτική
  6. Βιάζης, Σπυρίδων Ιωσήφ, Δε (1849-1927)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]