1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ10.0022
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τσακασιάνος, Ιωάννης (1853-1908)
 8. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. Ζάκυνθος (Πόλη) [Ζακύνθω]: Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου [Τύποις Σ. Καψοκέφαλου], 1886
 13. 16 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8216) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3508)
 15. Εκδίδονται υπό Δ.Π.