1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ11.0014
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Σεπτέμβριος 1891
 8. Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896) | Βιάζης, Σπυρίδων Ιωσήφ, Δε (1849-1927)
 9. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. Ζάκυνθος (Πόλη) [Εν Ζακύνθω]: Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου, 1891-09-27
 15. 15 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 16. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 8893) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 3706)