1. Πρόσωπο
 2. Παντέλιος, Ευστάθειος
 3. Άνδρας
 4. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 5. Πρόσωπα της Κεφαλονιάς
 6. 18..
 7. Πετρικάτα Κεφαλονιάς
 8. 19..? [Πιθανός αιώνας]
 9. Κεφαλονιά
 10. Έλληνας
 11. Ιερέας
 12. Ελληνική