1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1936
  4. Ελληνική
  5. Επτάνησα -- Οικονομικές συνθήκες -- 19ος αιώνας | Επτάνησα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αιώνας
  6. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μ. (1876-1935)
  7. Μέξας, Βαλέριος Γ. (1903?-1937)
  8. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]