1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0025
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Σπανίδης, Αθανάσιος (1906-1996)
 8. Βαγενάς, Α. (19..?-19..)
 9. Φυλλάδια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. 30 σελίδες ; 19 εκατοστά
  • Πρωτότυπο