1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ13.0028
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Καλογερόπουλος, Διονυσίος Π. (18..-19..)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ο εκδότης δεν προσδιορίζεται, 1946
 12. 16 σελίδες ; 20 εκατοστά
  • Πρωτότυπο