1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  3. 1988
  4. Ελληνική
  5. Φαρακλάτα Κεφαλονιάς -- Ιστορία -- Πηγές
  6. Ασβέστη, Μαρία Β. (1934-20..?)
  7. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]