1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Μουστοξύδης, Ανδρέας (1785-1860) | Πολυλάς, Ιάκωβος (1825-1896)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 14 σελίδες ; 17 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Περιλαμβάνεται στην βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 7908)