1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0008
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τυπογραφείον "Ο Ζάκυνθος" Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 8 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 6249) και στη Bibliographie Ionienne (Λήμμα 1790)