1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0011
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. Χιώτης, Παναγιώτης Ν. (1814-1896)
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 41 σελίδες : αναδιπλούμενος πίνακας, γενεαλογικά δέντρα ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 12. Περιλαμβάνεται στην Ιονική Βιβλιογραφία (Λήμμα 4723)
 13. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές