1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0016
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 23 σελίδες ; 23 εκατοστά
  • Πρωτότυπο