1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ2.Φ14.0024
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Τυπογραφείον "Ερμής" Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως
 8. Φυλλάδια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. 60 σελίδες ; 21 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 11. Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα (Λήμμα 5145) | Περιλαμβάνει τα κείμενα: Η μυστική ψηφοφορία και άλλα (Διάλογος Δ'), Περι ανεκδότου τινός και περί μυστικής ψηφοφορίας, Περί μυστικής ψηφοφορίας, Μεταπράτης και Γεώργιος, Γεώργιος και Μεταπράτης