1. Εφημερίδα
 2. Ανάστασις. Εφημερίς Εβδομαδιαία Ανθρωπιστική
 3. Ελληνική
 4. Αντύπας, Μαρίνος Σ. (1872-1907)
 5. Αντύπας, Μαρίνος Σ. (1872-1907)
 6. Αρσένης, Σπυρίδων Γ. (18..19..)
 7. Εβδομαδιαία
 8. Αργοστόλι
 9. 29 Ιουλίου 1900
 10. 08 Νοεμβρίου 1908
 11. Έτος Α', Αριθ. 1 (29 Ιουλίου 1900) - Περίοδος Γ', Έτος Γ', Αριθ. 1 (8 Νοεμβρίου 1908)
 12. Έτος Α', Αριθ. 1 (29 Ιουλίου 1900) - Περίοδος Γ', Έτος Γ', Αριθ. 1 (8 Νοεμβρίου 1908)
 13. Κεφαλονίτικος περιοδικός τύπος
 14. Δακτυλογραφημένη
  • Ο Μαρίνος Αντύπας μετά την αποφυλάκισή του επέστρεψε στην Κεφαλονιά, όπου αποφάσισε να συνεχίσει τη δράση του εκδίδοντας τη ριζοσπαστική εφημερίδα "Η Ανάστασις", στις 29 Ιουλίου 1900. Η έκδοση διακόπηκε από το πρώτο φύλλο εξ αιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε. Την επανέκδωσε το 1904 και η έκδοση συνεχίστηκε μέχρι και λίγο μετά τον θάνατό του (μέχρι τις 27 Απριλίου 1907).  Υπάρχει και ένα φύλλο με στοιχεία "Περίοδος Γ', Έτος Γ', Αριθ. 1, 8 Νοεμβρίου 1908) στο οποίο αναφέρονται ως ιδιοκτήτης ο Σπύρ. Γ. Αντύπας και ως συντάκτης ο Φωκίων Πανάς.

   Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. - Αθήνα : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008. - Τόμος Α', σελίδες 239-240