1. Πρόσωπο
  2. Τζαννίνι, Ιωσήφ [Διαφορετική ορθογραφία]
  3. Άνδρας
  4. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  5. Πρόσωπα της Κεφαλονιάς
  6. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  7. 18..? [Πιθανός αιώνας]
  8. Κεφαλονιά
  9. Έλληνας