1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0002
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Λατινική
 7. 18 Ιουνίου 1886
 8. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 9. Ζάκυνθος (Πόλη)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 39,5 εκατοστά
  • Πρωτότυπο