1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0013
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 17 Φεβρουαρίου 1874
 8. Λομβάρδος, Κωνσταντίνος (1820-1888)
 9. Αθήνα
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Μικρό μέρος του κειμένου κατεστραμμένο από μελάνι