1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0021
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 21 Μαρτίου 1880
 8. Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857)
 9. Μαρτζώκης, Στέφανος (1855-1913)
 10. Ζάκυνθος (Νησί)
 11. Μονόφυλλο
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 29 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 15. Παράρτημα του "Ποητικού Ανθώνος"
 16. Ποιητικός Ανθών