1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Η 25η Μαρτίου
 4. Α1.Σ5.Φ01.0028
 5. Κείμενο
 6. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 7. Ελληνική
 8. Μονόφυλλο
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 1 σελίδα, 1 στήλη ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο