1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0049
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ιταλική
 7. Μαρκοράς, Γεώργιος (1783-1878)
 8. Τυπογραφείον "Ο Κοραής" Ιωσήφ Ναχαμούλη
 9. Μονόφυλλο
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 33 εκατοστά
  • Πρωτότυπο