1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0063
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. Μονόφυλλο
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Περιέχει εικονογράφηση
 10. 4 σελίδες, 1 στήλη ; 24 εκατοστά
  • Πρωτότυπο