1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0073
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 20 Ιουνίου 1886
 8. Ιωαννίδης, Αλκιβιάδης Σ. (18..-18..?)
 9. Λευκάδα (Πόλη)
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 3 στήλες ; 40 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα