1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ01.0080
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 03 Σεπτεμβρίου 1899
 8. Βιάζης, Σπυρίδων Ιωσήφ, Δε (1849-1927)
 9. Τυπογραφείον Ο "Φώσκολος" Σπ. Καψοκεφάλου
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 2 στήλες ; 40 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Φέρει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον Κ. Παλαμά