1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ02.0005
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 23 Αυγούστου 1907
 8. Μαζαράκης, Γεώργιος (18..-19..)
 9. Τυπογραφείον "Η Αυγή" Νικ. Κοντόγιωργα
 10. Ζάκυνθος (Πόλη)
 11. Φυλλάδια
 12. Δακτυλογραφημένη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 8 σελίδες, 1 στήλη ; 26 εκατοστά
  • Πρωτότυπο