1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ02.0006
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική
 7. 14 Ιανουαρίου 1887 [Αναδημοσίευση]
 8. Αργοστόλι
 9. Δίφυλλα έντυπα
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 4 σελίδες, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 13. Αναδημοσίευση από το "Νέο Κήρυγμα"