1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
 3. Α1.Σ5.Φ02.0012
 4. Κείμενο
 5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
 6. Ελληνική | Ιταλική
 7. 10 Μαίου 1825
 8. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων. Γερουσία
 9. Κέρκυρα
 10. Μονόφυλλο
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες, 2 στήλες ; 28 εκατοστά
  • Πρωτότυπο
 14. Της Δευτέρας Γερουσίας του Ενωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, συγκροτηθείσα δυνάμει του Πολιτεύματος του 1817