1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές συλλογές Ιακωβάτειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ληξουρίου
  3. Α1.Σ5.Φ03.0002
  4. Εικόνα
  5. Αρχειακή Συλλογή Παναγή Πατρικίου
  6. Οπτικό υλικό
  7. 6 φωτογραφίες
    • Πρωτότυπο
  8. Φωτογραφίες σε διακοσμητικό πλαίσιο (κορνίζα) και μια φωτογραφημένη σελίδα του "Ελεγείον .." του Φωκίωνος Πανά